Programma

Het kan weer!

Na twee jaar alleen online kunnen we dit jaar weer in een volle kerk samenkomen om samen te zingen.

19:30 Ontvangst met warme chocolademelk onder muzikale begeleiding van Crescendo.

20:30 Start samenzang onder leiding van ds. Atze Buursema.

21:30 Einde samenzang.

Er wordt een collecte gehouden voor Oekraïne (Skwira). U kunt uw gift overmaken op rekening:

NL85RABO0367923211 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente

o.v.v. hulp Skwira/Oekraïne