Jurriena en Jan zullen deze avond presenteren

7 maart 2021 19.30 uur

Op 7 maart zal er een livestream verzoekuurtje worden gehouden waarin de geestelijke liederen ten gehore gebracht worden die eerder door verschillende mensen zijn aangevraagd. Op deze manier willen we toch de lofzang gaande houden, totdat wij elkaar weer ontmoeten en in Zijn naam elkaar begroeten.                                                                                                                  Samen zingen, dat verbindt.                                          

Luister en zing mee via deze link :  https://www.youtube.com/user/NGKvideo

Wat hieraan vooraf ging: 

Nadat we als commissie “Voorthuizen zingt” de kerstavond “Voorthuizen zingt met Kerst” hadden georganiseerd, was er behoefte om in deze coronatijd een avond te organiseren met de titel “Voorthuizen zingt voor elkaar”. Door de commissie werd er een oproep gedaan in de Voorthuizense kerken, middels het kerkblad, de beamer in de on-line zondagse erediensten en op facebook. Op deze manier kon er een geestelijk lied opgegeven worden om iemand een muzikaal hart onder de riem te steken of te bemoedigen met een lied. Verschillende gemeenteleden hebben gereageerd en de commissie van ‘Voorthuizen zingt’’ is daarmee aan de slag gegaan.

De liederen die opgegeven zijn zullen via youtube of anderszins ten gehore worden gebracht. We kunnen op dit moment niet anders, vanwege de coronamaatregelen. We hadden het graag live gedaan met een deel van de Voorthuizen Zingt muziekgroep, maar helaas moesten we onze plannen bijstellen. Toch hebben wij een mooi boeketje aan liederen kunnen samenstellen om zo ook afwisseling te brengen in de te presenteren liederen. Ook zal er een “live” muzikaal intermezzo zijn door 3 leden van de muziekgroep van “Voorthuizen zingt”,  te  weten: Anita Neutel (viool),  Hein van de Veen (piano) en Jurriena Dijkema (orgel).

Jan van Zutphen en Jurriena Dijkema van de voornoemde commissie zullen de presentatie verzorgen en vertellen voor wie en door wie een lied is aangevraagd. Sommige gemeenteleden hebben een videoboodschap gemaakt waarin ze het lied zelf aankondigen. Dat maakt het uiteraard wel heel persoonlijk.

Actuele informatie: 

https://www.facebook.com/voorthuizenzingt/

Live te volgen via:
https://www.youtube.com/user/NGKvideo

Voorthuizen Zingt wordt georganiseerd door een commissie van leden uit de onderstaande kerken
Hervormde kerk Voorthuizen
Gereformeerde Kerk Voorthuizen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 
Nederlands Gereformeerde Kerk